UDAL AURREKONTUAK

SARRERA
ETA GASTUAK

DIRU
SARRERAK

GASTU
ARRUNTAK

DIRULAGUNTZAK
ETA EKARPENAK

PERTSONAL
GASTUA

INBERTSIOAK
2021